Op 9 maart jl. schreef de Klankbordgroep de gemeenteraad van Gooise Meren een brief met daarin de oproep om zich de komende tijd veel actiever – en voor de inwoners merkbaar – met Schiphol en A1 bezig te houden.

Sinds november jl. overlegde de Klankbordgroep al met B&W-medewerkers, maar B&W heeft op 30 mei nog eens namens de raad herhaalt dat het onze inbreng zeer op prijs stelt: “wij “beschouwen u dan ook als onze gesprekspartner in deze. Wij hopen op een vruchtbare samenwerking”.

De ervaringen met dit overleg zijn positief, de eerste kleine stapjes zijn gezet. Wij hopen dat het gemeentebestuur ook medewerking zal geven aan de grotere stappen in het Actieprogramma van de Klankbordgroep.