De Luchtvaart is buiten het Akkoord van Parijs gehouden, terwijl de sterke groei van de luchtvaart de opwarmeffecten juist verder vergroot. De opstellers van de petitie vinden dat de luchtvaart dezelfde snelle uitstootreductie moet realiseren als de rest van de Nederlandse economie. Dit dient in de komende Klimaatwet te worden vastgelegd. Zie voor een toelichting www.toekomstluchtvaart.nl.

De petitie kan worden ondertekend op https://petities.nl/petitions/neem-luchtvaart-op-in-de-klimaatwet/.