De gemeente heeft onderzoek laten doen naar geluid en geluidsoverlast in Gooise Meren. Grote veroorzakers zijn het verkeer (A1!) en het spoor. De eerstvolgende stap is de opstelling van Actieplannen. Opvallend is dat het sterk toegenomen vliegtuiglawaai niet in dit onderzoek is meegenomen. De Klankbordgroep zal in het eerstkomende overleg met B&W bepleiten dat dit wel gebeurt.