Zes burgerorganisaties hebben op 21 mei 2021 een oproep gericht tot Mariette Hamer en leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Schiphol en de luchtvaart kunnen volgens deze organisaties niet in een (kort) regeerakkoord ontbreken, gezien de grote belangen van de internationale activiteiten van Nederland, de sterk gehinderde leefomgeving en de noodzakelijke bijdrage van de luchtvaart aan het akkoord van Parijs. De bewoners willen beperking van het luchtverkeer conform de vier publieke belangen uit de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050, omdat die belangen dan veel beter gediend worden dan in 2019 het geval was.