Goed nieuws. Wij hebben een groot aantal reacties gekregen met NAW gegevens om het geluid van Gooise Meren en de Gooi- en Vecht regio te laten horen in de MRS. Want elke vijftig mensen die zeggen dat we namens hen mogen spreken, leveren ons een stem op. We staan nu op ruim 90 aanmeldingen. Als we er dus nog 10 bij krijgen, hebben we een tweede stem. En met nog eens vijftig meer, een derde stem.

Helpt u mee? Met uw stem kunnen wij meer impact hebben. Met de stemmen van uw vrienden en kennissen is die kans nog groter. Stuur deze mail door. Samen maken we het verschil. Want wie stil blijft, krijgt herrie.

Laat via deze beveiligde link een minimaal aantal NAW gegevens achter. Die delen we AVG-proof met het secretariaat van de MRS. Dankzij de MRS kunnen we de minister steviger aanspreken om de hinder van het vliegverkeer te verminderen of te voorkomen. De nieuwe MRS biedt een uniek platform om de politieke besluitvorming over Schiphol te be├»nvloeden, juist nu het tij tegen Schiphol eindelijk aan het keren is.

Nieuwe onderzoeken en rapportages over verborgen maatschappelijke kosten
Aan de lopende band verschijnen er onderzoeken en rapportages over de negatieve gevolgen van de vervuiling en hinderbeleving van het vliegverkeer. Zo concludeert het RIVM in het eerste kwartaal van dit jaar dat de gevolgen van vliegherrie jarenlang veel te laag ingeschat zijn. En heeft het TNO in opdracht van minister Harbers voor ophef gezorgd door vast te stellen dat er bij het verbranden van kerosine grote hoeveelheden kankerverwekkende stoffen worden uitgestoten. Ook de telkens alarmerende rapporten van het IPCC zijn een meer dan valide reden om de omvang van de luchtvaart drastisch te beperken. Het beperkte innovatieve vermogen van de luchtvaart om echt stille, schone en klimaatvriendelijke vliegtuigen te ontwikkelen biedt geen andere keus.

Dit kunt u lezen in het nieuwe kwartaalverslag van de Klankbordgroep Minder Hinder Gooise Meren over de hinder van het vliegverkeer die in de periode van 1 november 2022 t/m 31 januari 2023 in onze gemeente en regio ondervonden is. Dat verslag kunt u hier vinden en delen wij zoals gebruikelijk met het gemeentebestuur en de raadsleden. Het laat zien dat er alle reden is om ons actief in te zetten in MRS verband. Wij hopen op uw hulp hierbij! Hartelijke groet,

Peter de Boer
Namens de Klankbordgroep Minder Hinder Gooise Meren

Ps. Wilt u meer toelichting? Lees hier meer over hoe de samenstelling van de Maatschappelijke Raad Schiphol tot stand komt.