HOP2040

Wat is in het NIEUWS

MRS kandidatuur ingediend

HOP2040 heeft de MRS kandidatuur van Jan Stolker ingediend bij de Maatschappelijke Raad Schiphol. Dat moest voor 28 mei en is door HOP2040 tijdig en conform de voorgeschreven vereisten gedaan. Er zijn meer dan voldoende (geweldige steun van de HOP2040 achterban) steunbetuigingen. De MRS verifieert de kandidatuur en zal het resultaat ervan snel bekend maken. […]

Onafhankelijke deskundigen: “Doelen en maatregelen zijn onvoldoende concreet.”

Op 25 mei publiceerde de Commissie MER een toetsingsadvies over de milieueffectrapportage (MER) van de Omgevingsvisie. De MER over de Omgevingsvisie is opgesteld door een extern bedrijf in opdracht van de gemeente Hilversum. De commissie MER heeft dit document nu door een team van onafhankelijke deskundigen laten beoordelen. De Commissie concentreert zich in haar advies […]

Advies Commissie MER

De gemeente Hilversum stelt een omgevingsvisie op. Daarin wordt het langetermijnbeleid voor ruimtelijke ontwikkelingen vastgelegd. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Lees hier het advies van de Commissie MER

177 zienswijzen ingediend

De gemeente rapporteert over het aantal zienswijzen. Zij stelt het aantal vast op 177 zienswijzen. Die zijn door individuen maar ook door organisaties ingediend. Het college is nu bezig het met het verwerken ervan. Op 28 juni staat een bijeenkomst van de commissie gepland. Daar kan ook worden ingesproken. Begin juni verwachten we de zienswijzennota […]

Steun kandidaat Jan Stolker

HOP2040 en nieuw inspraakorgaan Schiphol: MRS   Hilversum een luchtvaarthub Hilversum heeft sinds een jaar of tien steeds meer last gekregen van vliegtuiglawaai doordat afvliegroutes vanaf Schiphol zijn verlegd en geconcentreerd en is een van de grote luchtvaarthubs geworden. Het gaat met name om startend en landend verkeer van de Aalsmeerbaan. Metingen verschillen afhankelijk van […]

Waarom druk maken over vliegtuiglawaai

De periode van zienswijzen op de concept Omgevingsvisie indienen is voorbij. Het is nu afwachten wat de gemeente ermee doet en hoe e.e.a. straks aan de raad wordt voorgelegd. Intussen blijven er zaken spelen met betrekking tot onze fysieke leefomgeving/Omgevingsvisie. Graag vragen we je om je steun voor onderstaande. In de (concept) Omgevingsvisie is geen […]

Zonnestralen en vliegtuiglawaai

Nu we de eerste zonnestralen en warme dag achter de rug hebben valt mij het vliegtuiglawaai op. Niet de geluiden van de sportvliegers van het nabij gelegen vliegveld Hilversum, maar de alom aanwezige sonore tonen van de ‘grote jongens’ onderweg naar Amsterdam of Chersonisos. Bij dat sonore geluid gingen mijn gedachten naar de Omgevingsvisie. Hoe […]

Je kunt geen zienswijze meer insturen

De zienswijzeperiode is voorbij. Je kunt geen zienswijzen meer insturen. HOP2040 heeft zich ingespannen om bewonersverenigingen te inspireren op het indienen van zienswijzen. Nu zullen we de behandeling van alle zienswijzen moeten afwachten. Meer hierover binnenkort weer op onze website.

Zienswijze omgevingsvisie 2040 Hilversumse Meent en Ondermeent

Een slim, lokaal en toekomst bestendig wijkenergiesysteem. Het concept “omgevingsvisie 2040”, dat vrijgegeven is voor inspraak,  geeft een punt op de horizon aan voor de komende 25 jaar. Visies laten zien in welke richting en op welke wijze ontwikkelingen voor ons bewoners zich gaan manifesteren. Op 9 maart is in de Regenboogkerk een stadsgesprek geweest […]

Zienswijze Stadsbouwmeester

Betreft: Voorstel tot het benoemen van een vaste Stadsbouwmeester in de traditie van Hilversum met Dudok. Hilversum heeft in het begin van de vorige eeuw een principiële keuze gemaakt voor een Stadsbouwmeester. Dit heeft geleid tot gebouwen en wijken die naast esthetische vormgeving hebben bijgedragen aan maatschappelijke en sociale winst. De wijken waren opgebouwd met […]

Alweer geen visie volgens deze zienswijze

Geachte dames en heren, Uw opgestelde rapport heb ik met veel interesse gelezen. Daarbij wil ik wel opmerken dat het best lastig was om een exemplaar te bemachtigen die met een screen reader goed leesbaar was. U heeft aardig uw best gedaan om veel zaken te beschrijven. Ook heb ik deel genomen aan het Stadsgesprek, […]

Zienswijze HOP2040

HOP2040 diende zelf ook een zienswijze in. Belangrijk om te vermelden: HOP2040 heeft tot doel om de opbrengst van de  participatie te borgen in de omgevingsvisie. Niet wat, maar vooral dat er iets gedaan is met de participatie. Daarom spitst onze zienswijze zich vooral toe op het toepassen van de belangrijke aspecten uit de participatie. […]

Vertrouwende op een betere visie

Geachte heer, mevrouw, Graag deel ik hierbij mijn zienswijze op de concept-Omgevingsvisie van Hilversum. Allereerst mijn complimenten voor het uitvoerige en nauwgezette stuk werk dat de Omgevingsvisie en haar bijlagen vormen. Het is een goed leesbaar document geworden, dat de keuzes en hun context in de breedte benoemt. Mijn zienswijze bestaat uit veel opmerkingen, die […]

Zienswijze Fietsersbond

https://hilversum.fietsersbond.nl/2023/04/12/onze-zienswijze-op-de-omgevingsvisie/  Zoals hier eerder al gemeld (link) heeft ook de Fietsersbond Hilversum een formele Zienswijze ingediend op de concept-Omgevingsvisie van het college van Hilversum. Hieronder de volledige tekst. We zijn ERG benieuwd hoeveel Hilversummers een zienswijze zullen indienen, en hoeveel daarvan, net als wij, vragen om méér fiets.

slider

Participatie voor de OmgevingsvisieLaat je stem horen

Doe mee en help bij de participatie: leuk en leerzaam!
slider

Raad van HilversumUnaniem voor plan van aanpak Omgevingsvisie

slider

Updatealles nog even op een rij

Voor de commissievergadering van 10 februari
slider

NieuwsbriefOp de hoogte blijven

abonneer u dan op de nieuwsbrief van HOP2040
Participatie als uitgangspunt

39 bewonersorganisaties in Hilversum

HOP2040 houdt de focus op een open participatieproces

De nieuwe Omgevingswet vraagt betrokken burgers. Participatie is nodig. Via HOP2040 bundelen 39 bewonersorganisaties hun krachten om een stevige plek in het participatietraject in te kunnen nemen. Want deze organisaties met hun achterban weten als geen ander wat er leeft en speelt in Hilversum. En participatie doen we het liefst vanuit de inhoud.
won creative hub
HOP2040

Wat we DOEN

Ook wat voor jouw buurt?

+31 6 11 868 689

Maak de sprong met HOP2040

Als jouw bewonersorganisatie zich aansluit bij HOP2040 dan ben je verzekerd van goede belangenbehartiging. Maar ook ben je op de best mogelijke manier aangesloten bij de participatie van de Omgevingsvisie.
Doe mee met HOP2040
Kerngroep

HOP 2040

De kerngroep behartigt de belangen van de inwoners rondom het participatietraject van de Omgevingsvisie die de gemeente onder haar verantwoordelijkheid uitvoert. Via de Stuurgroep legt de kerngroep ook verantwoording af aan de achterban.
  • bewonersorganisaties
  • amendement
  • betrokken inwoners
  • Global Goals